سوگند

Sogand متولد سال 1987 در شهر اصفهان خواننده زن محبوب ایرانی است که توانسته همچون کیمیا و ستین (satin) در بین شنوندگان نسل جوان مخصوصا دهه هشتادی ها طرفداران و مخاطب خاص خود را داشته باشد.