احتراما به استحضار می رساند این صفحه به دستور کمیته مصادیق مجرمانه از وبسایت حذف گردیده است. با تشکر

سارن

خوانندگان زن ایرانی تا کنون توانسته اند نظر مخاطبان بسیاری را به خود جلب و شنوندگان زیادی موزیک های ان ها دارد، Saaren 21 ساله یکی از این ترانه سرایان زن است که همچون ستین توانسته در بین نسل جوان و نوجوان ، شما میتوانید جهت دانلود تمام اهنگهای ستین، سارن، سوگند و دیگر خوانندگان از موزیران بازدید کنید.