سارن

خوانندگان زن ایرانی تا کنون توانسته اند نظر مخاطبان بسیاری را به خود جلب و شنوندگان زیادی موزیک های ان ها دارد، Saaren 21 ساله یکی از این ترانه سرایان زن است که همچون ستین توانسته در بین نسل جوان و نوجوان ، شما میتوانید جهت دانلود تمام اهنگهای ستین، سارن، سوگند و دیگر خوانندگان از موزیران بازدید کنید.