دانلود Paul Anka ft Doja Cat به نام Streets x Put Your Head On My Shoulder

3,343
 

دانلود Paul Anka ft Doja Cat به نام Streets x Put Your Head On My Shoulder

متن کامل آهنگ Streets x Put Your Head On My Shoulder از Doja Cat 👇

Put Your Head On My Shoulder
سرتو بزار روی شونم
Like you, like you
مثل تو
Like you, ooh
مثل تو اوو
I found it hard to find someone like you
من فهمیدم سخته یکی مثل تورو پیدا کردن
Like you, like you
مثل تو
Send your location, come through
لوکیشنتو بفرست میام اونجا
I can’t sleep no more
نمیتونم دیگه بخوابم
In my head, we belong
تو سرم)خیالاتم(ما به برا همیم
And I can’t be without you
و من نمیتونم بدون تو باشم
Why can’t I find no one like you?
چرا نمیتونم یکی دیگرو مثل تو پیدا کنم؟
I can’t sleep no more
نمیتونم دیگه بخوابم
In my head, we belong
تو سرم)خیالاتم(ما به برا همیم
And I can’t be without you
و من نمیتونم بدون تو باشم
Why can’t I find no one like you?
چرا نمیتونم یکی دیگرو مثل تو پیدا کنم؟
Baby, we tried to fight it
بیب ما سعی کردیم بجنگیم با هم
We all been there some days
همه روزا اونجا بودیم
Thought I need something else
فک کردم یکی دیگرو میخوام
And acted like I was okay
و نقش باز ی کردم که انگار حالم خوبه
We just had to work it out
ما باید روش کار کنیم فقط)رابطشون(
And baby, I needed space
و بیب من فضا میخواستم
Ain’t nobody ’round here wrong
هیچکس اینجا اشتباهی نکرده
You love all yours so far away
تو هرچی ازت دوررو دوس دار ی
You’re pouring your heart out
تو همه احساساست به منو از قلبت پاک کردی

دانلود آهنگ شنیدنی Paul Anka ft Doja Cat به نام Streets x Put Your Head On My Shoulder
I’m acting like I knew
منم طور ی نقش باز ی کردم که انگار میدونستم
You held me so down
تو منو نگه داشتی و متوقف کردی
So down I never grew, oh
منو خیلی پایین اوردی و کنار تو نتونستم پیشرفت کنم
I tried to find out
سعی کردم بفهمم
When none of them came through
وقتی بقیه میان دورت
And now I’m stuck in the middle
And now I’m stuck in the middle
And baby had to pull me out, oh
And baby had to pull me out, oh
Like you, like you
مثل تو
Like you, ooh
مثل تو اوو
I found it hard to find someone like you
من فهمیدم سخته یکی مثل تورو پیدا کردن
Like you, like you
مثل تو
Send your location, come through (Yeah)
لوکیشن بفرس میام اونجا
Damn papa, you a rare breed, no comparing
تورو با هیچکس نمیشه مقایسه کرد تو یه نژاد خاصی
And it’s motherfuckin’ scary
و این خیلی ترسناکه )که انقد خوبه(
Tryna keep him ’cause I found him
سعی میکنم نگهش دارم چون من پیداش کردم
Let a hoe know, I ain’t motherfuckin’ sharing
نمیکنم)مال خودمه فقط( share بزا جنده بدونه که من مر دمو با کسی
I could take you to the parents, then to Paris
باید تورو پیش پدرو مادرم ببرم بعدشم به ببرمت پار یس
Plan a motherfuckin’ wedding
یه عروسی کی*ر ی برنامه میر یز یم
You the type I wanna marry (Yeah) and keep you merry
تو کسی هستی که میخوام باهاش ازدواج کنم
I’ll put the ring on when you ready
من این حلقرو میدازم وقتی تو اماده باشی
We play our fantasies out in real life ways and
ما فانتر یای خودمونو باز ی میکنیم فارق از زندگی واقعی
No Final Fantasy, can we end these games though?
پایان این فانتز ی نیست میتونیم این باز یو تموم کنیم؟
You give me energy, make me feel lightweight
بهم انرژی بده و بزار احساس سبکی کنم
Like the birds of a feather, baby
مثل پر پرنده
We real life made for each other
ما زندکی واقعیرو برای هم میساز یم
And it’s hard to keep my cool
سخته خودمو اروم نگه دارم
When other bitches tryna get with my dude and
وقتی بقیه جنده سعی میکنن با دوسپسرم بر یزن رو هم
When other chickens tryna get in my coop
When other chickens tryna get in my coop
‘Cause you’re a one in a million
تو خاصی
There ain’t no man like you
هیچ مردی مثل تو نیست
Like you, like you
مثل تو
Like you, ooh
مثل تو اوو
I found it hard to find someone like you
من فهمیدم سخته یکی مثل تورو پیدا کردن
Like you, like you
مثل تو
Send your location, come through
لوکیشنتو بفرست میام اونجا
I can’t sleep no more
نمیتونم دیگه بخوابم
In my head, we belong
تو سرم)خیالاتم(ما به برا همیم
And I can’t be without you
و من نمیتونم بدون تو باشم
Why can’t I find no one like you?
چرا نمیتونم یکی دیگرو مثل تو پیدا کنم؟
I can’t sleep no more
نمیتونم دیگه بخوابم
In my head, we belong
تو سرم)خیالاتم(ما به برا همیم
And I can’t be without you
و من نمیتونم بدون تو باشم
Why can’t I find no one like you?
چرا نمیتونم یکی دیگرو مثل تو پیدا کنم؟

سایر آهنگ های Doja Cat

نظرات کاربران