دانلود صدای کفش هنگام راه رفتن

2,401
دانلود صدای کفش هنگام راه رفتن

شماره 1: صدای راه رفتن کفش روی کف چوبی

دانلود با لینک مستقیم

شماره 2: صدای کفش پاشنه بلند

دانلود با لینک مستقیم

شماره 3: صدای کفش پایین آمدن از پله

دانلود با لینک مستقیم

شماره 4: صدای راه رفتن کفش در خیابان

دانلود با لینک مستقیم

شماره 5: صدای راه رفتن در اتاق

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها