دانلود نوحه ترکی انا جان آز آغلا آز سینوی داغلا از محمد باقر منصوری

2,388
دانلود نوحه ترکی انا جان آز آغلا آز سینوی داغلا از محمد باقر منصوری
آناجان آز آغلا آز سینوی داغلا 
گلر مهدی قویماز بو قانار باتسین 

سلام السون شهیدانه او سربازان قرانه 
سلام السون شهیدانه او سرباز قران

سایر آهنگهای محمد باقر منصوری

دیدگاه ها