دانلود نوحه ترکی اسردی دیل دوداغی از اتابک عبدالهی

2,392
دانلود نوحه ترکی اسردی دیل دوداغی از اتابک عبدالهی
نوحه اسردی دیل دوداغی از اتابک عبدالهی
اسردی دیل دوداغی سسلیردی جان یارالی

باخان بیلدی عزادار شاه اتشان

اون دیمین قیزی دیندیردی مهربان زینب

سایر آهنگهای اتابک عبدالهی

دیدگاه ها