دانلود نوحه به سمت گودال از خیمه دویدم من از محمود کریمی

3,216
 

دانلود نوحه به سمت گودال از خیمه دویدم من از محمود کریمی

متن کامل مداحی به سمت گودال از خیمه دویدم من از محمود کریمی 👇

به سمت گودال از خیمه دویدم من

شمر جلوتر بود، دیر رسیدم من

سر تو دعوا بود، ناله کشیدم من

سر تو رو بردند، دیر رسیدم من

به سمت گودال از خیمه دویدم من

شمر جلوتر بود، دیر رسیدم من

سر تو دعوا بود، ناله کشیدم من

سر تو رو بردند، دیر رسیدم من

آخ

به سمت گودال از خیمه دویدم من

شمر جلوتر بود، دیر رسیدم من

سر تو دعوا بود، ناله کشیدم من

سر تو رو بردند، دیر رسیدم من

عزیز خواهر   غریب مادر

عزیز خواهر   غریب مادر

عزیز خواهر   غریب مادر

به سمت گودال از خیمه دویدم من

شمر جلوتر بود، دیر رسیدم من

سر تو دعوا بود، ناله کشیدم من

سر تو رو بردند، دیر رسیدم من

آخ

سر تو دعوا بود، ناله کشیدم من

سر تو رو بردند، دیر رسیدم من

دیر رسیدم من ، سر تو رو بردند

دیر رسیدم من ، سر تو رو بردند

سر تو رو بردند ، دیر رسیدم من

 

یک گوشه گودال ، مادر رو دیدم من

که رفته بود از حال، دیر رسیدم من

صدا زدی من رو ، خودم شنیدم من

صدای رگ هات بود، دیر رسیدم من

 

به سمت گودال از خیم دویدم

شمر جلوتر بود، دیر رسیدم من

سر تو دعوا بود، ناله کشیدم من

سر تو رو بردند، دیر رسیدم من

عمامه ات رو بردند ، دیر رسیدم من

شمشیر ات رو بردند ، دیر رسیدم من

انگشتر اش هم بردند…

 

پیراهن رو بردند ، دیر رسیدم من

با بوسه از رگ ها ، به خون تپیدم من

میان خاک و خون ، دیر رسیدم من

عزیز خواهر   غریب مادر

عزیز خواهر   غریب مادر

عزیز خواهر   غریب مادر

 

به سمت گودال از خیم دویدم

شمر جلوتر بود، دیر رسیدم من

سر تو دعوا بود، ناله کشیدم من

سر تو رو بردند، دیر رسیدم من

 

عزیز خواهر   غریب مادر

عزیز خواهر   غریب مادر

عزیز خواهر   غریب مادر

سایر مداحی های محمود کریمی

نظرات کاربران