دانلود مداحی کنار قدم های جابر سوی نینوا رهسپاریم از میثم مطیعی

23,880
 

دانلود مداحی کنار قدم های جابر سوی نینوا رهسپاریم از میثم مطیعی

متن کامل مداحی کنار قدم های جابر از میثم مطیعی 👇

کنارِ قدم های جابـــر؛ سویِ نینوا رهسپـاریـم
ستون های این جــاده را ما؛ به شوقِ حـــرم، می شمــاریم
کنارِ قدم های جابــر؛ سویِ نینوا رهسپاریــم…
ستون های این جـاده را ما؛ به شوقِ حــرم، می شمـاریم
شبیه رباب وُ سُکَینه؛ برای شما، بیقــراریم
از این سختی وُ دوریِ راه؛ به شوقِ تو، باکی نداریم!
شبیه رباب وُ سُکَینه؛ برای شما، بیقــراریــم
از این سختی وُ دوریِ راه؛ به شوقِ تو، باکی نداریم
فداییه زینب
پُر از شـور وُ عشقیم
فداییه زینب
پُر از شـــور وُ عشقیـــم
اگر که خدا خواست؛ به زودی دمشقیم
لبیکَ یابن الزهرا… یابن الزهرا… یابن الزهرا
لبیکَ یابن الزهرا… یابن الزهرا… یابن الزهرا
لبیکَ یابن الزهرا… یابن الزهرا… یابن الزهرا
لبیکَ یابن الزهرا… یابن الزهرا… یابن الزهرا
قَطَعنا اِلیک الصَحــاری
اَلا یا اَمیـر الفُـراتی
اَضِفنا فَانا ضیوفک
اضِف هولاء المُشاة
قَطَعنا اِلیک الصَحاری
اَلا یا اَمیر الفُراتی
اَضِفنا فَانا ضیوفک
اضِف هولاء المُشاة

نَسیرُ الیک نهــاراً و نَحلُمْ بِک فی اللَیالی
نَعدُ الخُطى و العَلامات و نبکیک حتّى الوصال
نَسیرُ الیک نهــاراً و نَحلُمْ بِک فی اللَیالی
نَعدُ الخُطى و العَلامات و نبکیک حتّى الوصال
نَسیلُ کَنهراٍ
یا بحرَ المَعالی
نَسیلُ کَنهراٍ
یا بحرَ المَعالی
بصَخراٍ و سداٍ، اَبد لانُبالی
لبیکَ یابن الحیدر… یابن الحیـدر… یابن الحیــدر…
لبیکَ یابن الحیـدر… یابن الحیــدر… یابن الحیـدر…
لبیکَ یابن الحیــدر… یابن الحیـدر… یابن الحیــدر…
لبیکَ یابن الحیدر… یابن الحیـدر… یابن الحیــدر…
وُلِدنا على حبّ حیدر
اِذن لانخافُ المَخاطِر
و نَفدیکَ بالقَلب وَ الرّوح و لَیس فقط بالحَناجِر
و الحمدلله صِــرنا
بِلطفکَ شَعباً اَبیها
سَنمشی الى القدسِ یوماً مع المُسلمین سَویا
و الحمدلله صِــرنا
بِلطفکَ شَعباً اَبیها
سَنمشی الى القدسِ یوماً مع المُسلمین سَـویـا
سلامٌ علىَ الشام، کرمزِ الصُمودی
وَ بحرین و القُدس اسیرِ القیودی
لبیکَ یابن الزهرا… یابن الزهرا… یابن الزهرا
لبیکَ یابن الزهرا… یابن الزهرا… یابن الزهرا
لبیکَ یابن الزهرا… یابن الزهرا… یابن الزهرا
لبیکَ یابن الزهرا… یابن الزهرا… یابن الزهرا
8 مرداد 1401
0

سایر مداحی های میثم مطیعی

نظرات کاربران