دانلود مداحی هفتاد و دو پروانه پروانه ی فرزانه از محسن لرستانی

2,407
دانلود مداحی هفتاد و دو پروانه پروانه ی فرزانه از محسن لرستانی
هَفتاد و دو پروانه ؛ پروانه یِ فرزانه شمع رخِ حق دیدن ، رفتند چو مَستانه

رَفتند همه مَه رویان ، لا حول و لا گویان آن مَنزل توست نی این ، رفتَند از این خانه

از ساغَر دل داده ، مَدهوش و افتاده از پیر خَراباتش ، تا کودک دُردانه

پیراهَن خود بینی ؛ از تَن بدر آوردند تا که نَشود حایل ؛ بینِ خود و جانانه

دانلود مداحی هفتاد و دو پروانه پروانه ی فرزانه محسن لرستانی
رَفتند چو کَبوترها ، مَستانه و بی پَروا باآنکه بِدانستند ، دامی است و بی دانه
این نی که فَنا باشد ؛ در عینِ بقا باشد از کالبَد خاکی ؛ تا کودکِ شش ماهه

خواهی که شَوی کامِل ؛ آن مَرحله ها طی کُن این سِلسله ها سالک ؛ خالی نَکند شانه!

سایر آهنگهای محسن لرستانی

دیدگاه ها