دانلود مداحی ما از تو به غیر تو نداریم تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده از محمود کریمی

2,518
دانلود مداحی ما از تو به غیر تو نداریم تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده از محمود کریمی
ما از تو به غیر تو نداریم تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده 
صد بار اگر علقمه را فتح کنم هر بار دوباره تشنه بر می گردم
کس پیش تو دم ز زور بازو نزند کو آنکه مقابل تو زانو نزند
لب تشنه ز علقمه گذشتی آری دریا که به رود خانه ها رو نزند
صد بار اگر علقمه را فتح کنم هر بار دوباره تشنه بر میگردم

سایر آهنگهای محمود کریمی

دیدگاه ها