دانلود مداحی مازندرانی الهی مار بمیره از محمدرضا بذری

13,577
دانلود مداحی مازندرانی الهی مار بمیره از محمدرضا بذری
وسط میدون صدا بموعه
الهی مار بمیره
سالم بورده سر جدا بموعه 
الهی مار بمیره
گره ره آماده هکردمه تسه
الهی مار بمیره
وچه او بخرده ونه باخسه
الهی مار بمیره
وچه مه تشناره قربون
زوعه دست و پاره قربون
زوعه دست و پاره قربون 
لالا لالا گل لاله مامان گره
خدا اصغر چه بی حاله مامان گره 
ته گلی بیه مشت خون علی 
الهی مار بمیره
پاره پاره بیه ته خشک گلی 
الهی مار بمیره
بمیرم هنده خشک هسته ته زبون 
الهی مار بمیره
پر کشه ها کردی جان کنون
الهی مار بمیره
کاشکی تره او هدابون
ته گره ره تو هدابون


سایر آهنگهای محمدرضا بذری

دیدگاه ها