دانلود مداحی لری نیزه دارو نیزه بارونش نکید از ایرج موسوی

1,280
دانلود مداحی لری نیزه دارو نیزه بارونش نکید از ایرج موسوی
نیزه دارو نیزه بارونش نکید…یه حسین بازی وا جونش نکید

نیزه دارو یه عزیز حیدره…یه کر زهرا گل پیغمبره

یه برار نازنین زینبه….یا طلایه دار روز محشره

نیزه دارو نیزه بارونش نکید…یه حسین بازی وا جونش نکید

نیزه دارو یه ولایت زایسه…غم نسوار لک و لویاش اشکسه

رسم انصاف که بیریت دورشه…یه گل ای همه نیزه اشکسه

نیزه دارو نیزه بارونش نکید…یه حسین بازی وا جونش نکید

نیزه دعارو یه چه میمو داریه…یه چه رسم یه چه روزگاریه

کیه دیه که تشنه ممو بکشی…یه چه ننگ یه چه نیزه داریه

نیزه دارو نیزه بارونش نکید…یه حسین بازی وا جونش نکید

کمو دارو نزنیت وا تیر کین….نونیت راس مبینش و زمی

لرزه نونیت و سکان آسمو…نکنید نشون تیر سلطان دین

سایر آهنگهای ایرج موسوی

دیدگاه ها