دانلود مداحی لری غیرزا مرگم بیا بخه مجبورم کنه [هی برارم] از داریوش آقازاده

16,006
 

دانلود مداحی لری غیرزا مرگم بیا بخه مجبورم کنه [هی برارم] از داریوش آقازاده

متن کامل مداحی هی برارم از داریوش آقازاده 👇

چه غمی ره و بارم که د طاقت ندارم

چه غمی ره و بارم که د طاقت ندارم

هی بنالم بگم برارم برارم برارم

هی بنالم بگم برارم برارم برارم

چقه خش بی دلوم که یه ککی چی تو دارم

چقه خش بی دلوم که یه ککی چی تو دارم

هی بنالم بگم برارم برارم برارم

هی بنالم بگم برارم برارم برارم

هی برارم وری بریم حرم قضاته

هی برارم مه نیشنفی صدی ککاته

هی برارم چه وابی تیم کشیدی پاته

هی برارم چه وابی تیم کشیدی پاته

هی برارم وری بریم حرم قضاته

هی برارم مه نیشنفی صدی ککاته

هی برارم چه وابی تیم کشیدی پاته

هی برارم چه وابی تیم کشیدی پاته

آخی روی نه وقت رهتنم ابالفضل

تا زندم دلت خو نیکنم ابالفضل

تا زندم دلت خو نیکنم ابالفضل

دی رضا مرجم بیا بخه مجبورم کنه

غیرزا مرگم بیا بخه مجبورم کنه

هر که دی داغ ککا دونه منظورم چنه

آخ نبینمت ایطوری خدا کورم کنه

آخ نبینمت ایطوری خدا کورم کنه

غیره هر کی درد باره دونه چه ایکشم

غیره هر کی درد باره دونه چه ایکشم

غیره هر کی بی براره دونه چه ایکشم

غیره هر کی بی براره دونه چه ایکشم

هی برارم هی برارم هی برارم وری بریم حرم قضاته

هی برارم مه نیشنفی صدی ککاته

هی برارم چه وابی تیم کشیدی پاته

هی برارم چه وابی تیم کشیدی پاته

هی برارم وری بریم حرم قضاته

هی برارم مه نیشنفی صدی ککاته

هی برارم چه وابی تیم کشیدی پاته

هی برارم چه وابی تیم کشیدی پاته

سایر مداحی های داریوش آقازاده

نظرات کاربران