دانلود مداحی فخرم اینه تو دنیا که دلم با رقیه است سید جواد ذاکر 320

2,440
 

دانلود مداحی فخرم اینه تو دنیا که دلم با رقیه است سید جواد ذاکر 320

متن کامل مداحی فخرم اینه تو دنیا که دلم با رقیه است از سید جواد ذاکر 👇

فخرم اینه تو دنیا که دلم با رقیه است.

سبب خلقت من گفتن یا رقیه است.

دل دیونه من جز تو طالب نداره.

بزار پا تو رو چشمام نگن صاحب نداره.

اگه عشقت نباشه همه دنیا حقیره.

نباشه هر کی می خواد تو رو از من بگیره.

الهی در عمه عمر سگ خونت بمونم.

اسیر و سر سپرده فقط از تو بخونم.

همه عالم بدونن بی رقیه حقیرم.

اسیر غصه و غم بی رقیه میمیرم.

دوستش دارم یه عالمه دختر پادشاهمه
 

پری ناز زینبه مستی سال و ماهمه

گدایی در شما کار هزار تا حاتمه

هزار تا حاتمم کمه کار تموم عالمه

اگر چه شهره هستم به درد بی نوایی

به قالی سلیمان ندارم اعتنایی

چرا که من غبار قالی روضه هاتم

غلام حلقه گوش و نوکر نوکراتم

فخرم اینه تو دنیا که دلم با رقیه است

سبب خلقت من گفتن یا رقیه است

دل دیونه من جز تو طالب نداره

بزار پا تو رو چشمام نگن صاحب نداره
 

اگه عشقت نباشه همه دنیا حقیره

نباشه هر کی می خواد تو رو از من بگیره

الهی در عمه عمر سگ خونت بمونم

اسیر و سر سپرده فقط از تو بخونم

همه عالم بدونن بی رقیه حقیرم

اسیر غصه و غم بی رقیه میمیرم

دوستش دارم یه عالمه دختر پادشاهمه

پری ناز زینبه مستی سال و ماهمه

گدایی در شما کار هزار تا حاتمه

هزار تا حاتمم کمه کار تموم عالمه
 

اگر چه شهره هستم به درد بی نوایی

به قالی سلیمان ندارم اعتنایی

چرا که من غبار قالی روضه هاتم

غلام حلقه گوش و نوکر نوکراتم

فخرم اینه تو دنیا که دلم با رقیه است

سبب خلقت من گفتن یا رقیه است

دل دیونه من جز تو طالب نداره

بزار پا تو رو چشمام نگن صاحب نداره

اگه عشقت نباشه همه دنیا حقیره

نباشه هر کی می خواد تو رو از من بگیره

الهی در عمه عمر سگ خونت بمونم
 

اسیر و سر سپرده فقط از تو بخونم

همه عالم بدونن بی رقیه حقیرم

اسیر غصه و غم بی رقیه میمیرم

دوستش دارم یه عالمه دختر پادشاهمه

پری ناز زینبه مستی سال و ماهمه

گدایی در شما کار هزار تا حاتمه

هزار تا حاتمم کمه کار تموم عالمه

اگر چه شهره هستم به درد بی نوایی

به قالی سلیمان ندارم اعتنایی

چرا که من غبار قالی روضه هاتم

غلام حلقه گوش و نوکر نوکراتم

سایر مداحی های سید جواد ذاکر

نظرات کاربران