دانلود مداحی رفاقت ممنوع همه نامردن همه غیر حسین منو ول کردن از مجید رضانژاد

2,588
دانلود مداحی رفاقت ممنوع همه نامردن همه غیر حسین منو ول کردن از مجید رضانژاد
رفاقت ممنوع همه نامردن 

همه غیر حسین منو ول کردن

حسین کاری کرد که تا جون دارم 

بهش مدیونم تا رگ گردن رفیقم ارباب حسینه 

رفیق قره العینه 

میخوامش اربابم و چون 

رفیقم شه عالمینیه به تار زلف تو من گرفتارم 

فراق صحن تو کرده بیچارم 

خدای عشقی و من دوست دارمبدم المظلوم عجل لولیک الفرجبه اذن زینب غلامت هستم 

بذار دستان و آقا تو دستم 

توی این دنیا به یک چیز اینم

به عکس گنبد فقط وابستم دخیل پرچم سیاتم

گدای سینه زناتم

به اذن سقای بی دست 

غبار خاک پاهاتم نگاه تو آقا در نایابم 

به زلف سیاست پیچ و تابم

من و به نوکری کن خطابم

سایر آهنگهای مجید رضانژاد

دیدگاه ها