دانلود مداحی دشمن از دیدن عباس دلش میلرزد تا سر پاست علمدار بیا برگردیم از محمود کریمی

8,698
دانلود مداحی دشمن از دیدن عباس دلش میلرزد تا سر پاست علمدار بیا برگردیم از محمود کریمی
ای مرا دلبر و دلدار حسین بیا برگردیم،
ای مرا دلبر و دلدار بیا برگردیم، بیا برگردیم،
خیمه برپا مکن این بار بیا برگردیم، بیا برگردیم،
دم به دم دشمن خونخوار تری می آید
تا که فرصت بود ای یار بیا برگردیم، بیا برگردیم،
آی بیا برگردیم، بیا برگردیم، بیا برگردیم، بیا برگردیم،
از نگاه همه زن های حرم غم میبارد

تا نگشتیم عزادار بیا برگردیم، بیا برگردیم،
دشمن از دشمن از دیدن عباس دلش میلرزد
تا سر پاست علمدار بیا برگردیم، بیا برگردیم،
آی بیا برگردیم، بیا برگردیم، بیا برگردیم، بیا برگردیم،
سر بازار تو ای یوسف زهرا نبود
غیر شمشیر خریدار بیا برگردیم، بیا برگردیم،
آی بیا برگردیم، بیا برگردیم،
مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین
بیا برگردیم،

سایر آهنگهای محمود کریمی

دیدگاه ها