دانلود مداحی خیز و جامه نیلی کن روزگار ماتم شد از کویتی پور

2,412
 

دانلود مداحی خیز و جامه نیلی کن روزگار ماتم شد از کویتی پور

متن کامل مداحی خیز و جامه نیلی کن از کویتی پور 👇

خیز و جامه نیلی کن روزگار ماتم شد؛ دور عاشقان آمد نوبت محرم شد.
پای خون دل وا کن دست موج پیدا کن؛ رو به سوی دریا کن ساحلی فراهم شد.
خیز و جامه نیلی کن روزگار ماتم شد؛ دور عاشقان آمد نوبت محرم شد.
گریه کن گلاب افشان؛ گل به خاک می افتد…
باد مهرگان آمد قامت علی خم شد
نبض جاده بیدار از بوی خون خورشید است! کوفه رفتن مسلم گوییا مسلم شد…
ماه خون گواه آمد جوش اشک و آه آمد؛ رایت سیاه آمد کربلا مجسم شد
گریه کن گلاب افشان؛ گل به خاک می افتد…
باد مهرگان آمد قامت علی خم شد؛ هر که رو به دریا کرد آبروی ساحل شد!
خنده را ز خاطر برد؛ آن که گریه محرم شد…
خیز و جامه نیلی کن روزگار ماتم شد؛ دور عاشقان آمد نوبت محرم شد
 
گریه کن گلاب افشان، گل به خاک می افتد!
باد مهرگان آمد قامت علی خم شد…
تشنه اضطراب آورد آب میشود عباس؛ گو فرات خیبر شد مرتضی مصمم شد
نوبت حسین آمد که آورد به میدان رو؛ نه فلک به جوش آمد منقلب دو عالم شد!
خاک شعله پوش آمد چرخ در خروش آمد؛ آسمان به جوش آمد کشته اسم اعظم شد
بر سر از غم زهرا خاک می کند مریم؛ با مصیبت خاتم تازه داغ آدم شد
خیز و جامه نیلی کن روزگار ماتم شد؛ دور عاشقان آمد نوبت محرم شد
گریه کن گلاب افشان، گل به خاک می افتد!
باد مهرگان آمد قامت علی خم شد…
بر سر از غم زهرا خاک می کند مریم؛ با مصیبت خاتم تازه داغ عالم شد
خیز و جامه نیلی کن روزگار ماتم شد؛ دور عاشقان آمد نوبت محرم شد

سایر مداحی های کویتی پور

نظرات کاربران