دانلود مداحی حواست هست به موهای سفید سرم از حمید علیمی

5,067
دانلود مداحی حواست هست به موهای سفید سرم از حمید علیمی
جلوی آیینه خودمو می بینم
خیلی تغییر کردم
جدی جدی با روضه های تو خودمو پیر کردم
جلوی آیینه خودمو می بینم
خیلی تغییر کردم
جدی جدی با روضه های تو خودمو پیر کردم
باورم اینه که همیشه تو زندگیمی
من عوض شدم ولی تو حسین بچگیمی
حواست هست به موهای سفید سرم
چقدر امسال از گذشته شکسته ترم
حواست است نوکرت داره پیر میشه
بخرم، ببرم حرم داره میر میشه
دوست دارم ، دوست دارم
جلوی آیینه خودمو می بینم
خیلی تغییر کردم
جدی جدی با روضه های تو خودمو پیر کردم
باورم من اینه که همیشه تو زندگیمی
من عوض شدم ولی تو حسین بچگیمی
حواست هست به موهای سفید سرم
چقدر امسال از گذشته شکسته تر
حواست است نوکرت داره پیر میشه
بخرم، ببرم حرم داره میر میشه
دوست دارم ، دوست دارم
دوست دارم ، دوست دارم
من اومدم تا با معجزه عشق ات تازه آدم بشم
دلم رو بردار و یه جوری عاشق کن رسوای عالم بشم
کی منو صدا زده اگه تو صدا نمی زدی
ای بدی دیدی ولی تو منو رها نکردی
حواسم است که بدی ام رو به روم نزدی
آقا این تو بودی که راه اومدی
حواسم است عمر من داره طی میشه
اربعین که دارم میام بطلب
بگو کی میشه
دوست دارم ، دوست دارم
دوست دارم ، دوست دارم
دوست دارم ، دوست دارم
همه شب هامو قلب تو طی کرد
ببین که آشوب ام تو روضه ها آقا
من هم مثل نوکر به سینه می کوبم
من فدات از عطش که دیگه نفس ات بریده
مادرت اومد ولی دیگه قاتل ات رسیده
حواس اش هست کی گلوتو بوسه زده؟
حواس اش هست توی گودی کجا اومده؟
حواس اش هست مادرت داره می بینه
بی حیا روی سینه تو داره می شینه
غریبم وای غریبم وای
باورم من اینه که همیشه تو زندگیمی
من عوض شدم ولی تو حسین بچگیمی
حواست هست به موهای سفید سرم
چقدر امسال از گذشته شکسته ترم
حواست است نوکرت داره پیر میشه
بخرم، ببرم حرم داره میر میشه
دوست دارم ، دوست دارم

سایر آهنگهای حمید علیمی

دیدگاه ها