دانلود مداحی تو علمداری و من از تو علمدارترم یا عباس از حسین طاهری

7,318

دانلود مداحی عقیله‌ العربم من مرتضوی نسبم من از حسین طاهری

دانلود مداحی تو علمداری و من از تو علمدارترم یا عباس از حسین طاهری
عقیله‌العربم مرتضوی نسبم من 
 زینبم من زینبم من زینبم من

تو علمداری و من از تو علمدارترم من یا عباس 
 تو جگر داری و من از تو جگر دارترم یا عباس 

اذن میدان بدهد یار خودت می بینی یا عباس 
 وسط معرکه ها از همه کرارترم یا عباس 

ذوالفقار پدرم را کمرم می بندم یا عباس 
دستمالی که به سر بست سرم می بندم یا عباس 

به خدا شیر زنم شیر خدا می داند یا عباس 
 راه این بی صفتان را به حرم می بندم یا عباس 

بین معرکه تا قدم بزنم میمنه حسین میسره حسنم 
 شیشه هستم ولی از الماسم زینبم صف شکن خناسم 

امتحان کن به حسینم گفتم به خدا شیر تر از عباسم 
عقیله‌العربم مرتضوی نسبم من 
زینبم من زینبم من زینبم من 

رجز آن است که آغاز کند محشر را یاحیدر 
 خطبه خواندم که ببینند دمی حیدر را یاحیدر 

بشنود هر چه یهودی که در این دنیا هست یاحیدر 
 پدرم بود که انداخت در خیبر را یاحیدر 

شب صفین که ماه از رخ حیدر می ریخت یاحیدر 
 یا علی از دو لب مالک اشتر می ریخت یاحیدر 

صبح فرداش همه غرق تماشا بودند یاحیدر 
 او قدم می زد و پیش قدمش سر می ریخت یاحیدر 

یا علی مدد با دم علوی زیر و رو کنم مسجد اموی
هیچ کوهی نشود مانندم حرز یا فاطمه بازوبندم 

کوفه تا شام چهل منزل بود من چهل تا در خیبر کندم 

عقیله‌العربم مرتضوی نسبم من 
 زینبم من زینبم من زینبم من

سایر آهنگهای حسین طاهری

دیدگاه ها