دانلود مداحی ترکی سینه ی عشق مدالین ورانین اوغلو منم [منم عباس علی] از بهزاد حسنی

19,777

سینه ی عشق مدالین ورانین اوغلو منم

عالم عشق ده فاتح چخانین اوغلو منم

دشمنین قلبین دائم سیخانین اوغلو منم

خم ابرو سه ادو گورخودانین اوغلو منم

آدیم عباس دی مرحب ییخانین اوغلو منم

منم عباس علی 

منم عباس علی

عاشق جان به کف حضرت دادار منم

 

دانلود مداحی ترکی سینه ی عشق مدالین ورانین اوغلو منم [منم عباس علی] از بهزاد حسنی
سینه ی عشق مدالین ورانین اوغلو منم

عالم عشق ده فاتح چخانین اوغلو منم

دشمنین قلبین دائم سیخانین اوغلو منم

خم ابرو سه ادو گورخودانین اوغلو منم

آدیم عباس دی مرحب ییخانین اوغلو منم

منم عباس علی 

منم عباس علی

عاشق جان به کف حضرت دادار منم

سایر آهنگهای بهزاد حسنی

دیدگاه ها