دانلود مداحی ترکی دیرم هر شام و سحر رقیه مهتابیم دی منیم از علیرضا اسفندیاری

8,443
دانلود مداحی ترکی دیرم هر شام و سحر رقیه مهتابیم دی منیم از علیرضا اسفندیاری
درده دوا رقیه؛ مشکل گشا رقیه…

روح صفا رقیه؛ شیرین لقا رقیه

آدون سوز و سازه؛ عالم فدا رقیه

دییرم هر شام و سحر؛ رقیه مهتابیمدیم منیم…

حرمی دنیایه دییر؛ دختر اربابیم دی منیم

سایر آهنگهای علیرضا اسفندیاری

دیدگاه ها