دانلود مداحی ترکی خوشبختی یعنی حسین فقط منه امیر اولدی از علیرضا اسفندیاری

2,918
دانلود مداحی ترکی خوشبختی یعنی حسین فقط منه امیر اولدی از علیرضا اسفندیاری
حسین؛ دی دردمین دواسی 
حسین؛ دی روحیمین صفاسی
دنیادا هر یرده گوزل 
دی خاک کربلاسی 
باشیم دا وار، حرم هواسی 

حسین دیین ده قان گلر جوشه 
زیارتِ ضریح شش گوشه، ثار الله 
خوشبختی یعنی 

حسین؛ فقط منه امیر اولدی 
اورک فقط اونا اسیر اولدی ثارالله 
دردیمیه درمانی 
خوشبختی یعنی 
حسین دیین ده قان گلر جوشه 
زیارتِ ضریح شش گوشه، ثار الله 
خوشبختی یعنی 
حسین؛ فقط منه امیر اولدی

سایر آهنگهای علیرضا اسفندیاری

دیدگاه ها