دانلود مداحی ترکی الوداع ای خواهر غم پرورم از حسین فخری

2,413
دانلود مداحی ترکی الوداع ای خواهر غم پرورم از حسین فخری
دانلود با وفا خواهرم الوداع الوداع
مهربان یاورم الوداع الوداع
الوداع ای زینب غم دیده خواهر الوداع
الوداع ای دختر زهرای اطهر الوداع
الوداع ای بانوی بی یارو یاور الوداع
با وفا خواهرم الوداع الوداع
مهربان یاورم الوداع الوداع
بین در این صحرا حسینت را نمانده یاوری
نیست در دشت بلا بهر حسین همسنگری
نه ابوالفضلی به جا مانده نه میر لشکری
داغ یاران خواهرم آتش به جانم میزند
تیر بر قلب منو بر استخوانم میزند
شعله ها یکباره بر روح روانم میزند
با وفا خواهرم الوداع الوداع
مهربان یاورم الوداع الوداع
مهربان خواهر بیا یاور و یار حسین
ای که هستی در مصیبت ها مددکار حسین
چون تو هستی با خبر از جمله اسرار حسین
با وفا خواهرم الوداع الوداع
مهربان یاورم الوداع الوداع
با وفا خواهرم الوداع الوداع
مهربان یاورم الوداع الوداع
با وفا خواهرم الوداع الوداع
مهربان یاورم الوداع الوداع
الوداع ای زینب غم دیده خواهر الوداع
الوداع ای دختر زهرای اطهر الوداع
الوداع ای بانوی بی یارو یاور الوداع
با وفا خواهرم الوداع الوداع
مهربان یاورم الوداع الوداع
بین در این صحرا حسینت را نمانده یاوری
نیست در دشت بلا بهر حسین همسنگری
نه ابوالفضلی به جا مانده نه میر لشکری
داغ یاران خواهرم آتش به جانم میزند
تیر بر قلب منو بر استخوانم میزند
شعله ها یکباره بر روح روانم میزند
با وفا خواهرم الوداع الوداع
مهربان یاورم الوداع الوداع
مهربان خواهر بیا یاور و یار حسین
ای که هستی در مصیبت ها مددکار حسین
چون تو هستی با خبر از جمله اسرار حسین
با وفا خواهرم الوداع الوداع
مهربان یاورم الوداع الوداع
با وفا خواهرم الوداع الوداع
مهربان یاورم الوداع الوداع

سایر آهنگهای حسین فخری

دیدگاه ها