دانلود مداحی بردند رقیه رو به گریه زاری به مجلس شراب خواری از حسین عینی فرد

2,367
دانلود مداحی بردند رقیه رو به گریه زاری به مجلس شراب خواری از حسین عینی فرد
آی زینب این نفسای آخر

چشم انتظار و مضطر

دلتنگی بیاد علیه اکبر

بیاد حسین بی سر

بی تابی بیاد یل آب آور

بیاد کنارت حیدر

زینب چرا خزان شده بهارت

نیامده ز ره نگارت

از آن همه برادرانت

نیامده کسی کنارت

زینب به سوی کربلا نشستی

در انتظار مادر هستی

بیاید و ز تو بپرسد

چرا تو این چنین شکستی

 

آی زینب این نفسای آخر

افتادی یاد مادر

افتادی به یاد روی نیلی

به یاد جای سیلی

افتادی به یاد روز مسمار

به یاد درب و دیوار

مادر افتاده یاد من مدینه

خون میچکد ز زخم سینه

حسین برام گفت که دیده

ز گوشواره روی زمینه

مادر یادم نمیره زحم بازوت

کبودی گوشه ابروت

خودم دیدم ثانیِ ملعون

با ضربه ای شکسته پهلوت

 

آی زینب کوفه دیده غماتو

بسته سر باباتو

این کوفه وفا نداشته اصلا

اونجا همه بی مهرن

زینب به کوفه رقص و هلهله بود

به پای نیزه حرمله بود

به دست و گردن اسیران

طناب بود و سلسله بود

زینب به مجلس شراب رفتی

به حال اضطراب رفتی

بردن رقیه رو به گریه زاری

به مجلس شراب خواری

سری میان چشم دشمن

به لب زدن چوب کاری

سایر آهنگهای حسین عینی فرد

دیدگاه ها