دانلود مداحی برخیز که شور محشر آمد این قصه ز سوز جگر آمد

19,759
دانلود مداحی برخیز که شور محشر آمد این قصه ز سوز جگر آمد

شماره 1: دانلود مداحی برخیز که روز محشر آمد از علی اکبر سلطانعلی

دانلود با لینک مستقیم

شماره 2: دانلود مداحی برخیز که روز محشر آمد از محمود کریمی

دانلود با لینک مستقیم

شماره 3: دانلود مداحی برخیز که روز محشر آمد از حسین سیب سرخی

دانلود با لینک مستقیم

این قصه ز سوز جگر آمد

دریا به سوی دریا روان شد

آماده لشکر آب آور آمد

حسین وااااااا

لرزه فتاده بر جان دشمن

تا بانگ اناابن الحیدر آمد

مشکی به دوش و بر روی مرکب

ناگه عمودی روی سر آمد

حسین وااااااا

آتش به جان خیمه ها افتاد

وقتی که از علقم خبر آمد

تا اشک او از دیده روان شد

با چادر خاکی مادر آمد

حسین وااااااا

دیدگاه ها