دانلود مداحی باز داره سر میندازه حیرت آور میندازه از رضا شیخی

2,403
 

دانلود مداحی باز داره سر میندازه حیرت آور میندازه از رضا شیخی

متن کامل مداحی باز داره سر میندازه از رضا شیخی 👇

باز داره سر میندازه.
حیرت آور میندازه.
همه رو داره یاد.
روز محشر میندازه.
یه نگاه معنا دار.
تا به لشکر میندازه.
یه نفر سر می دزده.
یکی سپر میندازه.
با قدم هاش لرزه بر.
تن خیبر میندازه.
می کنه از جا در رو.
اونطرف تر میندازه.
میمنه میسره.
میسره میمنه.
یک تنه یکسره
یکسره یک تنه
پیش چشم همه
داره سر میزنه
پاره میشه زره
خُودِ که میشکنه
به زیر دست و پاش
مرحب جون میکنه
این جمله تا ابد
تو گوش دشمنه
انا الذی سمتنی امی حیدره

قسمت دوم شعر

رو زمین سر می ریزه
قلب لشکر می ریزه
ذوالفقار بالا میره
تیر و سپر می ریزه
ابوهت دشمن رو
با یه تشر می ریزه
از دو سر شمشیرش
چقدر هنر می ریزه
قلعه ی خیبر با یه
اخم حیدر می ریزه
عرق از سر تا پای
اون سه نفر می ریزه
میره سمت یمین
میره سمت یسار
لشکر میره عقب لشکر میره کنار
حیدر پا در رکاب
دشمن پا به فرار
میلرزه عالم از نعره ی ذوالفقار
شیر پروردگار برگشته از شکار
میخونه با رجز میگه با افتخار
انا الذی سمتنی امی حیدره

سایر مداحی های رضا شیخی

نظرات کاربران