دانلود مداحی ای جان جان کربلا ای نوجوان کربلا از مهدی رسولی

2,373
دانلود مداحی ای جان جان کربلا ای نوجوان کربلا از مهدی رسولی
چه نسیمی که خود طوفان است چه نسیمی که خود طوفان است
پا برهنه وسط میدان است
چه علمدار چه کودک باشی دست دادن هنر مردان است
دست دادن هنر مردان است
ای جان‌جان کربلا ای نوجوان کربلا
ای ای آخرین فدایی سلطان کربلا ای آخرین فدایی سلطان کربلا
فلک ندیده ماه تر از تو فلک ندیده ماه تر از تو
زمین ندیده شاه تر از تو خدا ندارد عبدالله تر از تو
خدا ندارد عبدالله تر از تو
ای جان‌جان کربلا ای نوجوان کربلا
ای ای آخرین فدایی سلطان کربلا ای آخرین فدایی سلطان کربلا

دانلود مداحی ای جان جان کربلا ای نوجوان کربلا مهدی رسولی
پسر شیر جمل عبدالله پسر شیر جمل عبدالله
مرد میدان عمل عبدالله
مثل قاسم به روی لب داری ذکر احلی من عسل عبدالله
پسر شیر جمل عبدالله پسر شیر جمل عبدالله
مرد میدان عمل عبدالله
مثل قاسم به روی لب داری ذکر احلی من عسل عبدالله
ای یادگار مجتبی ای ذوالفقار مجتبی
ای یادگار مجتبی ای ذوالفقار مجتبی
ای رخساره ات تداعی رخسار مجتبی
رخساره ات تداعی رخسار مجتبی

تو هم شجاعی تو هم دلیری تو هم شجاعی تو هم دلیری
تو هم امیر و ابن امیری تو هم امیر و ابن امیری
برای حق باکی نداری که بمیری برای حق باکی نداری که بمیری
تو هم شجاعی تو هم دلیری تو هم امیر و نعم الامیری
برای حق باکی نداری که بمیری برای حق باکی نداری که بمیری
ای جان‌جان کربلا ای نوجوان کربلا
ای ای آخرین فدایی سلطان کربلا

چه نسیمی که خود طوفان است

سایر آهنگهای مهدی رسولی

دیدگاه ها