دانلود مداحی این درد استخوان من احلی من‌ العسل از محمود کریمی

9,791
دانلود مداحی این درد استخوان من احلی من‌ العسل از محمود کریمی
احلی من‌العسل یا حسین یا حسین حسین 
در راه تو شهادت است احلی من‌العسل احلی من‌العسل
طعمی که بر کامم نشست احلی من‌العسل 
نایب سردار جمل احلی من‌العسل
حی علی خیرالعمل احلی من‌العسل 
شاه بی لشکرم قاسم فدای تو
در کام قاسم است مردن برای تو
احلی من‌العسل احلی من‌العسل احلی من‌العسل
این درد استخوان من احلی من‌العسل احلی من‌العسل 

این جسم نیمه جان من احلی من‌العسل احلی من‌العسل 
یا حسین یا حسین احلی من العسل حسین
این زخم های بی عدد احلی من‌العسل 
جانم که بر لب می آید احلی من‌العسل
این زخم های بی عدد احلی من‌العسل 
جانم که بر لب می آید احلی من‌العسل
در راه عاشقی تکه تکه شدن پیش پای عمو بر خاک پر زدن 
احلی من‌العسل احلی من‌العسل
این قد کشیدنم عمو احلی من‌العسل احلی من‌العسل

سایر آهنگهای محمود کریمی

دیدگاه ها