دانلود مداحی ام مصائب یعنی رونیزه ها سر دیدن سر برادر دیدن از نریمان پناهی

2,899
دانلود مداحی ام مصائب یعنی رونیزه ها سر دیدن سر برادر دیدن از نریمان پناهی
ام المصائب یعنی
رونیزه ها سر دیدن
سر برادر دیدن
غارت معجر دیدن


ام المصائب یعنی
غنچه پر پر دیدن
ضجه مادردیدن
شیر خواره بی سر دیدن


ام المصائب یعنی
لحظه ی غارت دیدن
خیلی جسارت دیدن
طعم اسارت دیدن


ام المصائب یعنی
خنده ی اغیار دیدن
طعنه و ازار دیدن
کوچه و بازار دیدن


ام المصائب یعنی
بزم حرامی دیدن
بی احترامی دیدن
بازار شامی دیدن


ام المصائب یعنی
پژمرده لاله دیدن
گریه و ناله دیدن
مرگ سه ساله دیدن


ام المصائب یعنی
کتک به هر جا دیدن
تازیانه ها دیدن
ضربه های پا دیدن


ام المصائب یعنی
غصه و غم ها دیدن
رد قدم ها دیدن
دست قلم ها دیدن


ام المصائب یعنی
غرقه به خون تن دیدن
غارت پیرهن دیدن
غرقه به خون تن دیدن

سایر آهنگهای نریمان پناهی

دیدگاه ها