دانلود صدای گاز دادن ماشین [صدای اگزوز و کاتاف ماشین]

5,757
دانلود صدای گاز دادن ماشین [صدای اگزوز و کاتاف ماشین]

شماره 1: انواع صدای گاز دادن ماشین و موتور توربو

دانلود با لینک مستقیم

شماره 2: صدای گاز دادن موتور ماشین

دانلود با لینک مستقیم

شماره 3: صدای گاز دادن ماشین (فشار دادن پدال)

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها