دانلود صدای تیراندازی و شلیک گلوله [ صدای تفنگ های کلت، کلاش، تیربار و ..]

2,523
دانلود صدای تیراندازی و شلیک گلوله [ صدای تفنگ های کلت، کلاش، تیربار و ..]

شماره 1: دانلود صدای تیراندازی در جبهه و جنگ

دانلود با لینک مستقیم

شماره 2: دانلود صدای تیراندازی کلاشینکف و انواع تفنگ

دانلود با لینک مستقیم

شماره 3: دانلود صدای شلیک انواع تفنگ ها: کلت، تک تیر، رگبار، کلاش و …

دانلود با لینک مستقیم

شماره 4: دانلود صدای کلاش ak47

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها

موزیران