دانلود صدای بیمارستان های ایرانی + [پیج کردن دکتر و صدای سالن انتظار]

5,038
دانلود صدای بیمارستان های ایرانی + [پیج کردن دکتر و صدای سالن انتظار]

شماره 1: صدای بیمارستان ایرانی

دانلود با لینک مستقیم

شماره 2: صدای پیجر بیمارستان ایرانی

دانلود با لینک مستقیم

شماره 3: صدای محیط سالن انتظار بیمارستان

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها