دانلود تیتراژ سریال پیکی بلایندرز Red Right Hand

2,381
 

دانلود تیتراژ سریال پیکی بلایندرز Red Right Hand

متن کامل آهنگ Red Right Hand از Nick Cave 👇

 Take a little walk to the edge of town / And go across the tracks 
 یه قدمی به گوشه کنارهای شهر بزن و از کنار ریل های قطار برو (تو زندگی خطر و ریسک کن) 

 Where the viaduct looms / Like a bird of doom 
 جای نساجی های پل های راه آهن / مثل یک پرنده ی بد اقبال 

 As it shifts and cracks / Where secrets lie in the border fires 
 که تغییر مکان میده و شکاف برمیداره / جایی که راز ها در آتش های مرزی دروغ میگویند 

 In the humming wires / Hey man, you know 
 در این سیم های تلگراف پر فعالیت / هی مرد، میدونی 

 You’re never coming back / Past the square, past the bridge 
 تو هرگز برنمیگردی / از چهارگوش میگذری، از پل عبور میکنی 

 Past the mills, past the stacks / On a gathering storm comes 
 از کارخانه ها میگذری، از دودکش ها میگذری / برروی اجتماع طوفان فرا میرسد 

 A tall handsome man / In a dusty black coat with / A red right hand 
 یک مرد زیبای بلند قد میاد / در یک کت سیاه گرد و خاکی با / یک دست راست قرمز 
 (کسی که دستش به خون آلودست یا قاتل) 

————–

 He’ll wrap you in his arms / Tell you that you’ve been a good boy 
 اون تو رو توی بازوهاش خواهد پوشاند / بهت میگه که تو پسر خوبی بودی 

 He’ll rekindle all the dreams / It took you a lifetime to destroy 
 اون تمام رویاهارو دوباره برمی انگیزه / بهت طول عمری داد تا ویران کنی 

 He’ll reach deep into the hole / Heal your shrinking soul 
 اون به عمق درون سوراخ خواهد رسید / روح چرکی تورو التیام میبخشه 

 But there won’t be a single thing / That you can do 
 اما چیزی وجود نخواهد داشت / که بتونی انجام بدی 

 He’s a god, he’s a man / He’s a ghost, he’s a guru 
 اون خدایه، اون مرده / اون روحه، اون معلم مذهبیه 

 They’re whispering his name / Through this disappearing land 
 اونا اسمشو نجوا میکنند / در میان این سرزمین نامرئی 

 But hidden in his coat is a red right hand 
 اما مخفی شده ی در کتش یک دست راست قرمزه 

——————

 You don’t have no money? / He’ll get you some 
 هیچ پولی نداری؟ / اون یه مقداری بهت میده 

 You don’t have no car? / He’ll get you one 
 ماشین نداری؟ / اون یکی بهت میده 

 You don’t have no self-respect / You feel like an insect 
 اعتماد به نفس نداری / مثل یک حشره به نظر میرسی 

 Well don’t you worry buddy / cause here he comes 
 خیلی خوب نگران نباش رفیق / چون اون داره میاد 

 Through the ghettos and the barrio / And the Bowery and the slum 
 در میان محله ی کلیمی ها و محله ی مکزیکی ها و خیابان های کثیف 

 A shadow is cast wherever he stands / Stacks of green paper in his red right hand 
 یک سایه قالبیه به هرجایی که اون مرد می ایسته / بسته های برگه ی سبز (پول) در دست راست قرمزش 

———-

 You’ll see him in your nightmares / You’ll see him in your dreams 
 تو اونو در کابوس هات خواهی دید / اونو در رویاهات خواهی دید 

 He’ll appear out of nowhere but / He ain’t what he seems 
 اون از هیچ جایی ظاهر نشده اما / اون اونطوری که به نظر میرسه نیست 

 You’ll see him in your head / On the TV screen / And hey buddy, I’m warning 
 تو اونو در سرت خواهی دید / روی صفحه ی تلویزیون / و هی رفیق، من هشدار میدم 

 You to turn it off / He’s a ghost, he’s a god / He’s a man, he’s a guru 
 بهت تا تلویزیونو خاموش کنی / اون روحه، اون خدایه / اون یک مرده، اون معلم مذهبیه 

 You’re one microscopic cog / In his catastrophic plan 
 تو یک حقه ی میکروسکوپی هستی / در نقشه ی مصیبت بار اون 

 Designed and directed by / His red right hand 
 طراحی شده و نظارت به وسیله ی / دست راست قرمز اون مرد 
26 خرداد 1401
0

سایر آهنگ های Nick Cave

نظرات کاربران