دانلود اهنگ ساقی برشن پیاله پرکه توام امشو مس بکم

2,405
دانلود اهنگ ساقی برشن پیاله پرکه توام امشو مس بکم
اشاره بکردی یار مردیا مه ارات

اشاره بکردی یار مردیا مه ارات

خدا ولیت نگذری بی خدای ری سیا

چی وه دلت بچی بیلیده و تنیا

مگر من چکردم که چیدن بی وفا

چیدو لای ده مه جی وی شهره و تنها

چیدو لای ده مه جی وی شهره و تنها

آهنگ ساقی از رضا کرمی تارا آهنگ ساقی مرتضی جعفرزاده

هیچوقت گذشتت نکه و جان تک برارم

اگر گذشت بیدن خیانت و مولام

اگر گذشت بیدن خیانت و مولام

ساقی براشان پیاله پر کن توان امشو مست بکم

توام امشو و پیم توام و داخ یارم دنیا فراموش بکم

هیچ برام مهم نیه بینمت و هرجا

سایر آهنگهای رضا کرمی تارا

دیدگاه ها