دانلود آهنگ Woo ریحانا Rihanna [ریمیکس تیک تاک]

2,389
 

دانلود آهنگ Woo ریحانا Rihanna [ریمیکس تیک تاک]

متن کامل آهنگ Woo از Rihanna 👇

ووو

Woo, woo, yeah
ووو آره

I bet she could never make you cry
شرط میبندم اون هیچ وقت گریتو در نیاورده

Cause the scars on your heart are still mine
چون زخم‌های روی قلبت هنوز مال منه

Tell me that she couldn’t get this deep
بهم بگو اون نمیتونست این قدر عمیق شه

She can almost be the worst of me
اون میتونه تقریبأ بدترین من باشه


Too bad she′s just eating off your dreams
خیلی بد شد که اون فقط داره رویاهای تو رو می خوره

Let me know when you’re ready to bleed
بذار بدونم وقتی آماده ای تا خون بریزی

Baby you just need to send for me
عزیزم تو فقط نیاز داری بفرستی دنبالم

Send for me
بفرست دنبالم

I’ve been thinking ′bout you late at night
دیشب راجع به تو فکر می‌کردم

I′ve been thinking only of you
من فقط به تو فکر می‌کردم

سایر آهنگ های Rihanna

نظرات کاربران