دانلود آهنگ good 4 u از Olivia Rodrigo

2,374
دانلود آهنگ good 4 u از Olivia Rodrigo

متن کامل آهنگ good 4 u از Olivia Rodrigo 👇

Well, good for you, I guess you moved on really easily
خوبه ، خوش به حالت ، بنظرم خیلی راحت رد شدی
You found a new girl and it only took a couple weeks
تو یه دختر جدید پیدا کردی و فقط چند هفته طول کشید
Remember when you said that you wanted to give me the world?
وقتی رو که گفتی می خوای دنیا را بهم بدی یادت میاد؟
(Ah-ah-ah-ah)
And good for you, I guess that you’ve been working on yourself
و خوش به حالت ، فک کنم تو داری روی خودت کار میکنی
I guess that therapist I found for you, she really helped
حدس میزنم متخصصی که برات پیدا کردم واقعا بهت کمک کرده
Now you can be a better man for your brand new girl
حالا میتونی یه مرد بهتر برای دوست دختر جدیدت باشی
Well, good for you
خوبه ، خوش به حالت
You look happy and healthy, not me
تو خوشحال و سالم بنظر میای ، (اما) من نه
If you ever cared to ask
اگه اهمیت میدی که بپرسی
Good for you
خوش به حالت
You’re doing great out there without me, baby
تو اون بیرون بدون من خیلی عالی هستی ، عزیزم
God, I wish that I could do that
خدایا ، کاش منم میتونستم اینطوری باشم
I’ve lost my mind, I’ve spent the night
عقلمو باختم ، تمام شبو دارم…
Crying on the floor of my bathroom
…کف حموم دارم گریه میکنم
But you’re so unaffected, I really don’t get it
اما تو خیلی تحت تاثیر قرار نگرفتی ، من واقعا درک نمیکنم
But I guess good for you
ولی بنظرم برای تو خوبه
Well, good for you, I guess you’re getting everything you want (Ah)
خوبه ، خوش به حالت ، بنظرم هر چیزی که بخوای بدست میاری
You bought a new car and your career’s really taking off (Ah)
یه ماشین جدید خریدی و شغلت در حال پیشرفته
It’s like we never even happened
مثل اینه که (داستان) ما هرگز اتفاق نیفتاده
Baby, what the f*ck is up with that? (Ah)
عزیزم ، با اونا (ماجراهای  بین خودمون) چه غلطی کردی؟
And good for you, it’s like you never even met me
و خوش به حالت ، این مثل اینه که تو هرگز حتی منو ندیدیه باشی
Remember when you swore to God I was the only
یادت میاد به خدا قسم خوردی که من تنها
Person who ever got you? Well, screw that, and screw you
کسی هستم که تو زندگیته؟ ک*ن لق اون ، ک*ن لق تو 🙈
You will never have to hurt the way you know that I do
تو هیچ وقت مجبور نمیشی از راهی که میدونی من بهت ضربه زدم ، بهم صدمه بزنی
Well, good for you
خوبه ، خوش به حالت
You look happy and healthy, not me
تو خوشحال و سالم بنظر میای ، (اما) من نه
If you ever cared to ask
اگه اهمیت میدی که بپرسی
Good for you
خوش به حالت
You’re doing great out there without me, baby
تو اون بیرون بدون من خیلی عالی هستی ، عزیزم
God, I wish that I could do that
خدایا ، کاش منم میتونستم اینطوری باشم
I’ve lost my mind, I’ve spent the night
عقلمو باختم ، تمام شبو دارم…
Crying on the floor of my bathroom
…کف حموم دارم گریه میکنم
But you’re so unaffected, I really don’t get it
اما تو خیلی تحت تاثیر قرار نگرفتی ، من واقعا درک نمیکنم
But I guess good for you
ولی بنظرم برای تو خوبه
Maybe I’m too emotional
شاید من خیلی احساساتی هستم
But your apathy’s like a wound in salt
اما بی علاقگی تو مثل پاشیدن نمک رو زخمه
Maybe I’m too emotional
شاید من خیلی احساساتی هستم
Or maybe you never cared at all
یا شاید تو در کل هیچوقت اهمیت ندادی
Maybe I’m too emotional
شاید من خیلی احساساتی هستم
Your apathy is like a wound in salt
بی علاقگی تو مثل پاشیدن نمک رو زخمه
Maybe I’m too emotional
شاید من خیلی احساساتی هستم
Or maybe you never cared at all
یا شاید تو در کل هیچوقت اهمیت ندادی

سایر آهنگهای Olivia Rodrigo

نظرات کاربران