دانلود آهنگ گیلانی میرزا کوچک خان از اردوان حاتمی

3,376
 

دانلود آهنگ گیلانی میرزا کوچک خان از اردوان حاتمی

متن کامل آهنگ تورا گوما میرزا کوچک خان از اردوان حاتمی 👇

چقد جنگلا خوسی 
ملت واسی 
خستا نبوسی؟
می جان جانانا
تراگوما میرزا کوچیک خانا
خدا دانه که من 
نتوانم خفتن
از ترس دشمن
می دیل آویزانا
تراگوما میرزا کوچیک خانا
چرا زودتر نایی؟
تندتر نایی؟
تنها بنایی
گیلان ویرانا
تورا گوما میرزا کوچیک خانا

سایر آهنگ های اردوان حاتمی

نظرات کاربران