دانلود آهنگ گم و گورم خیلی وقته از سپهر خلسه [اصلی + ریمیکس]

2,552
دانلود آهنگ گم و گورم خیلی وقته از سپهر خلسه [اصلی + ریمیکس]

شماره 1: آهنگ گم و گورم خیلی وقته (اصلی)

دانلود با لینک مستقیم

شماره 2: آهنگ گم و گورم خیلی وقته (ریمیکس)

دانلود با لینک مستقیم

ثانیه ها زدن روحمو چَکتوو دنیای خودم گُم و گورم و پرتیه چی بینِ خوبم و بدیه بازیگرم لا این همه صورت و نقشمن اصاً چطوری دارم میکنم روزمو شبنمیدونم گاهی وقتا فکر میکنم کورم و کَرتوو رگام زده خونم و یخهر سری من سیگارو تَرک میکنم اون منو نهفکر و خیالا پاپیچم میشنیه جاهایی شعر میشن یه جاهای سرگیجه اندِ بگو دنیا فایده اش چیهوقتی مثِ فیلم هندیا خالی بندیهمیخوام اعتراف کنم منم زاییدم زیرشتصویر زندگیم حسابے برفیہخطر از بغلم لایی رَد میشہمخمم بیس چاری تعطیلعہاَ این آدما چے نصیبِ ما شدواسه رفیقا پِلہ ایم واسه غریبہ ها پُلببَر جایِ دیگہ لطیفہ هاتواین طرف سرِ پول میذارن روے شقیقه ها کُلتخودم نمیدونم کجا واستادمتوو این شهر که مثِ پارکا مُخا تاب دارںمن از جنسِ آسمونم ، رو زمین مسافرمبا رفیقم اون بالا قرارِ ملاقات دارمگُم و گورم خیلی وقتهمنو کسی اینجا نمیفهمهدلم میخواد بیاد یکی از غیبمثِ این آدما نباشه که سہ پیچن بهمگُم و گورم خیلی وقتہمنو کسی اینجا نمیفهمہدلم میخواد بیاد یکی از غیبمثِ این آدما نباشه که سه پیچن بهممن اَ تهِ کوچه های ترس میومدمدوستام گفتن پشتمن و لفظ میومدںشب میرفتم سرِ کار و عصر میومدمانقد دعا کردم پاره کردم تسبیح اونقد همتا که خدا ، آخرش شد مجابکه ببرَتم با خودش من نپرسیدم کجاعشق مثِ یه غریبه گُم شده توو دلمکسی نگفت زندگیو اصولشو به مںخودم تنها ، بهترم من الآن هر چے چت ترممست کنم چرا به هر کے بپَرمفقط نقدیو میخوام و سطحی نگَرمبد میشه برا من تغییرش ندمرفیقام هم نمیدونن حالموتوو دروغام حرفه ای شدمحتی این آدما بچینن بالموبه سقوطم فکر نمیکنمخلاصه که بگم خیلے وقتہزورم به زندگی نمیچربہشدم من یه بی جنبه که دیگه نمیخندهآآ ، انگار قلبشو سپی کَندهشخمیه اعصابم از بس دیگہروزی اندازه مزرعه مصرف میشہنذار زیاد بشه مغز درگیرشببین چکیدشو بهت علی مسلک میگہگُم و گورم خیلی وقتہمنو کسے اینجا نمیفهمہدلم میخواد بیاد یکی از غیبمثِ این آدما نباشه که سه پیچن بهمگُم و گورم خیلے وقتهمنو کسے اینجا نمیفهمہدلم میخواد بیاد یکی از غیبمثِ این آدما نباشه که سہ پیچن بہم

دیدگاه ها

موزیران