دانلود آهنگ گفتوم بش آهای ماه پیشانو گفت جون جونوم از احلام

3,186
 

دانلود آهنگ گفتوم بش آهای ماه پیشانو گفت جون جونوم از احلام

متن کامل آهنگ ماه پیشانی از احلام 👇

گفتمش؛ آهای ماه پیشانوُ!
گفت؛ جونِ جونُم
جونِ جونُم آی! جونِ جونُم…
گفتمش بگو غنچه گل، کو؟
گفت؛ لبونم!
جونِ جونُم آی! جونِ جونُم…
گفتمش؛ چرا ماه پیشانوُ نامهربونی؟
گفت می خوام بسوزونمت؛ تا قدرُم بدونی!
گفتمش؛ فدای غمزه گردم
دلخوشم که تو ره؛ نومزه کردم

پیشِ پات می شینم؛ دو زانو
آخ! ماه پیشانوُ جان…
ماه پیشانو…
گفتمش چرا ماه پیشانوُ جان؛ تو بلایی؟!
جونِ جونُم آی! جونِ جونُم
گفت بلا نگو؛ خرمنِ گیسوم هست طلایی…
جونِ جونُم آی! جونِ جونُم…
گفتمش برات خونه می سازم؛ از خشت و گل
گفت اگه دوسم داری؛ جام بده، توی خونه ی دل


گفتمش؛ فدای غمزه گردم
دلخوشم که تو ره؛ نومزه کردم
پیشِ پات میشینم؛ دو زانو
آخ! ماه پیشانوُ جان…
ماه پیشانو…
گفتمش بیا ماه پیشانو؛ پیمون ببندیم
گفت باشه؛ ولی قول بده که دائم بخندی…
جونِ جونُم آی! جونِ جونُم…
گفتمش دروغ میگی ماه پیشانو؛ تو مستی!

گفت که باور کن؛ با تو می مونم تا تو هستی
گفتمش؛ فدای غمزه گردم
دلخوشم که تو ره؛ نومزه کردم
پیشِ پات میشینم؛ دو زانو
آخ! ماه پیشانوُ جان…
ماه پیشانو

سایر آهنگ های احلام

نظرات کاربران