دانلود آهنگ گفتم صنما قبله نما بلکه تو باشی از مرضیه

2,932
 

دانلود آهنگ گفتم صنما قبله نما بلکه تو باشی از مرضیه

متن کامل آهنگ گفتم صنما قبله نما بلکه تو باشی از مرضیه 👇

اگر مستم من از 

اگر مستم من از

عشق تو مستم 

عشق تو مستم

عشق تو مستم 


بیا بنشین که دل

بردی ز دستم 

بردی ز دستم

بردی ز دستم 

آخ دلم پیش تو بند


پیش تو بنده

یارم مشگل پسند

مشگل پسنده

خوشگل پسنده

مشگل پسنده

خوشگل پسنده

مشگل پسنده 

مرا عشق رخت

مرا عشق رخت 

بیچاره کرده


بیچاره کرده

بیچاره کرده

میان کوه و دشت 

آواره کرده

آواره کرده 


آواره کرده

آخ دلم پیش تو بند 

پیش تو بنده

یارم مشگل پسند 

مشگل پسنده

خوشگل پسنده 

مشگل پسنده

خوشگل پسنده 

مشگل پسنده

در فکر 

در فکر

در فکر تو بودم که یکی حلقه به در زد 

یکی حلقه به در زد

یکی حلقه به در زد 

گفتم


گفتم صنما قبله نما بلکه تو باشی 

تو باشی

تو باشی 

تو باشی

گفتم 


گفتم صنما قبله نما بلکه تو باشی

تو باشی 

تو باشی

تو باشی 

تویی طبیب من وای


تویی عزیز من ای 

تویی نگار من وای

تویی طبیب من ای 

خیر نبینی که من می سوزم

خیر نبینی که من می سازم 


خیر نبینی که من می سازم

تو که بی وفا نبودی 

پر جور و جفا نبودی

تو که بی وفا نبودی 

پر جور و جفا نبودی


آنکه مرا از تو جدا می کند 

خیر نبیند که چه ها می کند

خیر نبیند که چه ها می کند 

تو که بی وفا نبودی

پر جور و جفا نبودی 

تو که بی وفا نبودی

پر جور و جفا نبودی 

سایر آهنگ های مرضیه

نظرات کاربران