دانلود آهنگ ورک Work از ریحانا Rihanna Ft. Drake

2,383
 

دانلود آهنگ ورک Work از ریحانا Rihanna Ft. Drake

متن کامل آهنگ Work از Rihanna 👇

Work, work, work, work, work, work
کار,کار,کار,کار, کار,کار
He said me haffi
اون بهم گفت که باید کار کنه
Work, work, work, work, work, work!
کار,کار,کار, کار,کار,کار
He see me do mi
منو میبینه انجام میده کثافت کاری می کنم
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!
چرک,چرک, چرک, چرک,چرک
So me put in
پس منو بذار توش
Work, work, work, work, work, work
کار,کار,کار,کار, کار,کار
When you ah guh
وقتی که قراره یاد بگیرییاد بگیری
Learn, learn, learn, learn, learn
یاد بگیر,یاد بگیر, یاد بگیر,یاد بگیر,یاد بگیر
Meh nuh cyar if him
برام مهم نیست اگه اون صدمه ببینه
Hurt, hurt, hurt, hurt, hurting
درد,درد,درد,درد, درد, درد
Dry me ah desert him
من را خشک کن اون رو بیابان
Nuh time to have you lurking
وقتشو ندارم که برات کمین کنم
Him ah go act like he nah like it
یه جوری رفتار می کنه که انگار دوستش نداره
You know I dealt with you the nicest
می دونی که باهات بهترین رفتارو کردم
Nuh body touch me in the righteous
هیچ کسی منو لمس نمی کنه،تو راست نمی گی
Nuh botha text me in a crisis
وقتی که توی بحرانم،کسی بهم پیام نمیده
I believed all of your dreams, adoration
من همه ی رویاهات و ستایش هات و باور کردم
You took my heart and my keys and my patience
تو قلب و کلید هامو و صبرمو گرفتی
You took my heart on my sleeve for decoration
تو قلبمو گرفتی واز اون برای دکوراسیون استفاده کردی
You mistaken my love I brought for you for foundation
عشقم رو که برای فونداسیون برای تو اوردم رو اشتباه گرفتی
All that I wanted from you was to give me
همه ی چیزی که ازت می خواستم این بود که بهم بدی
Something that I never had
چیزی رو که هیچ وقت نداشتم
Something that you′ve never seen
چیزی که تو تا حالا ندیده بودی
Something that you’ve never been!
چیزی که هیچوقت نبودیش
Mmmmm!
!ممممممم
But I wake up and act like nothing′s wrong
اما بیدار می‌شم و طوری رفتار می‌کنم که انگار هیچ مشکلی پیش نیومده
Just get ready for…
فقط اماده شو برای
Work, work, work, work, work, work
کار,کار,کار,کار, کار,کار
He said me haffi
اون بهم گفت که باید کار کنه
Work, work, work, work, work, work!
کار,کار,کار, کار,کار,کار
He see me do mi
منو میبینه انجام میده کثافت کاری می کنم
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!
چرک, چرک, چرک, چرک, چرک
So me put in
پس منو بذار توش
Work, work, work, work, work, work
کار, کار, کار, کار, کار, کار
Ner ner ner ner ner ner!
نمیدونم؟؟؟؟
When you a guh ner ner ner ner ner ner!
کی میخوای که یاد بگیری؟
Before the tables turn turn turn turn turn turn!
قبل از اینکه ورق برگرده، برگرده، برگردن
Beg you something please
ازت یه چیزی می خوام, لطفا
Baby don’t you leave
عزیزم ترکم نکن
Don’t leave me stuck here in the streets, uh huh
من رو اینجا وسط این خیابون تنها نذار
If I get another chance to
اگه یه شانس دیگه ای داشتم
I will never, no never neglect you
هیچ وقت بهت کم محلی نمی کردم
I mean who am I to hold your past against you?
منظورم اینه که من کیم که گذشتتو در مقابلت نگهدارم؟
I just hope that it gets to you
امیدوارم که بفهمی
I hope that you see this through
امیدوارم که باور کنی
I hope that you see this true
امیدوارم که این حقیقتو ببینی
What can I say?
چی دیگه میتونم بگم؟
Please recognize I′m tryin′, babe!!!
لطفا تشخیص بده که من دارم تلاش میکنم عزیزم
I have to
مجبورم که
Work, work, work, work, work, work
کار,کار,کار,کار, کار,کار
He said me haffi
اون بهم گفت که باید کار کنه
Work, work, work, work, work, work!
کار,کار,کار, کار,کار,کار
He see me do mi
منو میبینه انجام میده کثافت کاری می کنم
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!
چرک,چرک, چرک, چرک,چرک
So me put in
پس منو بذار توش
Work, work, work, work, work, work
کار,کار,کار,کار, کار,کار
When you ah guh
وقتی که قراره یاد بگیرییاد بگیری
Learn, learn, learn, learn, learn
یاد بگیر,یاد بگیر, یاد بگیر,یاد بگیر,یاد بگیر
Meh nuh cyar if him
برام مهم نیست اگه اون صدمه ببینه
Hurt, hurt, hurt, hurt, hurting
درد,درد,درد,درد, درد, درد
Yeah, okay
اررره
You need to get done, done, done, done at work, come over
تو باید کار رو تموم کنی، بیای نزدیک تر (بیا پیش من)
We just need to slow the motion
ما فقط باید اروم حرکت کنیم
Don’t give that away to no one
به هیچکس اون رو (عشق یا قلب یا سس) نده
Long distance, I need you
فاصله زیاد، من بهت احتیاج دارم
When I see potential I just gotta see it through
اما وقتی پتانسیل رو می بینم فقط باید باور ش کنم
If you had a twin, I would still choose you
اگه یه خواهر دوقلو داشتی، من هنوزم تو رو انتخاب میکردم
I don′t wanna rush into it, if it’s too soon
اگه خیلی زود باشه نمیخوام عجله کنم
But I know you need to get done, done, done, done
اما میدونم تو باید کار رو تموم کنی
If you come over
اگه بیای نزدیک تر
Sorry if I′m way less friendly
ببخشید اگه یه جوری رفتار کردم که
I got niggas tryna end me, oh
یه کسایی هستن که میخوان حسابم رو برسن
I spilled all my emotions tonight, I’m sorry
بخشید ولی امشب تمام احساستم رو به پات میریزم
Rollin′, rollin’, rollin’, rollin′, rollin′
غلت، غلت، غلت، غلت
How many more shots until you’re rollin′?
تا حالا چند تا نوشیدنی دیگه خوردی؟
We just need a face to face
ما فقط باید با هم رو در رو بشیم
You could pick the time and the place
میتونی زمان و مکان رو انتخاب کنی
You spent some time away
تو یه مدتی رو دور از اینجا گذروندی
Now you need to forward and give me all the…
الان باید پا پیش بذاری و بدی به من همه ی
Work, work, work, work, work, work
کار,کار,کار,کار, کار,کار
He said me haffi
اون بهم گفت که باید کار کنه
Work, work, work, work, work, work
کار,کار,کار,کار, کار,کار
He se me do mi
منو میبینه انجام میده کثافت کاری می کنم
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!
چرک,چرک, چرک, چرک,چرک
So me put in
پس منو بذار توش
Work, work, work, work, work, work
کار,کار,کار,کار, کار,کار
When you ah guh
وقتی که قراره یاد بگیری
Learn, learn, learn, learn, learn
یاد بگیر,یاد بگیر, یاد بگیر,یاد بگیر,یاد بگیر
Meh nuh cyar if him
برام مهم نیست اگه اون صدمه ببینه
Hurt, hurt, hurt, hurt, hurting
درد,درد,درد,درد, درد, درد
Mmmmm, mmmmm
امممممم
Mmmmm, mmmmm
امممممم
Work, work, work, work, work, work
کار,کار,کار,کار, کار,کار
Mmmmm, mmmmm
امممممم

سایر آهنگ های Rihanna

نظرات کاربران

موزیران