دانلود آهنگ واویلا لیلی از قیصر 320

2,815
 

دانلود آهنگ واویلا لیلی از قیصر 320

متن کامل آهنگ لیلی از قیصر 👇

واویلا، واویلا، واویلا لیلی، لیلی

واویلا لیلی، واویلا لیلی

واویلا لیلی دوستت دارم خیلی

واویلا لیلی دوستت دارم خیلی

تو لیلی من مجنون، تو شادی من دلخون

ز خیمه قلبت مرا مکن بیرون

مبادا روزی مال کسی باشی

مبادا یکشب در هوسی باشی

واویلا لیلی دوستت دارم خیلی

واویلا لیلی دوستت دارم خیلی

واویلا لیلی واویلا لیلی

واویلا لیلی واویلا لیلی واویلا لیلی

واویلا لیلی دوستت دارم خیلی

واویلا لیلی دوستت دارم خیلی

تو لیلی من مجنون، تو شادی من دلخون

ز خیمه قلبت مرا مکن بیرون

مبادا روزی مال کسی باشی

مبادا یکشب در هوسی باشی

واویلا لیلی دوستت دارم خیلی

واویلا لیلی دوستت دارم خیلی

واویلا بر من، کشتی منو احسنت

واویلا بر تو، به خون زدی دامن

موهاتو افشون کن، منو پریشون کن

موهاتو افشون کن، منو پریشون کن

مبادا روزی مال کسی باشی

مبادا یکشب در هوسی باشی

واویلا لیلی دوستت دارم خیلی

واویلا لیلی دوستت دارم خیلی

دوستت دارم خیلی دوستت دارم خیلی

دوستت دارم خیلی دوستت دارم خیلی

واویلا بر من، کشتی منو احسنت

واویلا بر تو، به خون زدی دامن

موهاتو افشون کن، منو پریشون کن

موهاتو افشون کن، منو پریشون کن

مبادا روزی مال کسی باشی

مبادا یکشب در هوسی باشی

واویلا لیلی دوستت دارم خیلی

واویلا لیلی دوستت دارم خیلی

تو لیلی من مجنون، تو شادی من دلخون

ز خیمه قلبت مرا مکن بیرون

مبادا روزی مال کسی باشی

سایر آهنگ های قیصر

نظرات کاربران