دانلود آهنگ هنوز من عاشقم تو بچه داری بیا گل نوبهاروم از حسین عامری

5,110
 

دانلود آهنگ هنوز من عاشقم تو بچه داری بیا گل نوبهاروم از حسین عامری

متن کامل آهنگ بیا گل نوبهاروم از حسین عامری 👇

ای جانم ای یاروم ای جانم ای یاروم

ای جانوم دلدار ای جانم دلدار هی یار یار یار

دلم میخواد که از حموم در آیی بیا گل نو بهارم

دلم میخواد که از حموم در آیی بیا گل نو بهارم

سر بی چادر زلف حنایی بیا گل نوبهارم

سرت چادر نکن زلفات قشنگه بیا گل نوبهارم

سرت چادر نکن زلفات قشنگه بیا گل نوبهارم

تو چشمون قشنگت رنگ سبزت بیا گل نوبهارم

بیا گل نوبهارم بیا گل نوبهارم

ز عشقت بی قرارم به خدا دوست میدارم

به خدا دوست میدارم

برای دیدنت هرشو میایوم بیو گل نوبهاروم

برای دیدنت هرشو میایوم بیو گل نوبهاروم

تو سر بالای بوم مو رو زمینم بیو گل نوبهاروم

برای خاطر رویت ببینم بیو گل نوبهاروم

برای خاطر رویت ببینم بیو گل نوبهاروم

الهی مو فدای چشمای سبزت بیو گل نوبهاروم

بیا گل نوبهارم بیا گل نوبهارم

خدا دوست میدارم

حالا نرو از کناروم حالا نرو از کناروم

بخدا دوست میدارم

لب بوم اومدی رخ تازه کردی بیو گل نوبهاروم

هنوز من عاشقم تو بچه داری بیو گل نوبهاروم

لب بوم اومدی رخ تازه کردی بیو گل نوبهاروم

لب بوم اومدی رخ تازه کردی بیو گل نوبهاروم

هنوز من عاشقم تو بچه داری بیو گل نوبهاروم

تورا دیدم دلم آتش گرفته بیو گل نوبهاروم

تورا دیدم دلم آتش گرفته بیو گل نوبهاروم

کمربندم برید تا مهری پشت بیو گل نوبهاروم

بیا گل نوبهارم بیا گل نوبهارم

ز عشقت بی قرارم به خدا دوست میدارم

به خدا دوست میدارم به خدا دوست میدارم

سایر آهنگ های حسین عامری

نظرات کاربران