دانلود آهنگ مو از بوشهر میروم سی همیشه

3,153
دانلود آهنگ مو از بوشهر میروم سی همیشه

شماره 1: آهنگ مو از بوشهر میروم از عرفان رسولی

دانلود با لینک مستقیم

شماره 2: آهنگ مو از بوشهر میروم از سارا یوسفی

دانلود با لینک مستقیم

شماره 3: آهنگ مو از بوشهر میروم از جناب خان

دانلود با لینک مستقیم

مو از بوشهر میرم سی همیشه؛ کسی اونجا دلش سیم تنگ نمیشه
کلون دییم چاق که نی؛ دست ککام ری میداف که نی…
بوام ری پنگ خیام که نی؛ منم میرم از ای شهر
کلون دییم چاق که نی؛ دست ککام ری میداف که نی…
بوام ری پنگ خیام که نی؛ منم میرم از ای شهر
کله ری سرم رمبی، هرچی سرم اومد خوم بی!

آی شو خدا؛ روز خدایا ولله مرادی …
گله داشتم رمه داشتم، سر پل دشت ارژن مو داشتم
سگم چکنوک میخورد خومم
برنو کوتاه؛ برنو بلند برنو میونه! وای غربتیم کردی تو شهر خوم شدم دیوونه!
برنوت واسوم خلاصم که دنگ و دونگم!
یا بکشم یا بیل برم؛ با خومم تو جنگم!
مو از بوشهر میرم سی همیشه؛ کسی اونجا دلش سیم تنگ نمیشه

دیدگاه ها