دانلود آهنگ من خوابم نمیبره از امیر تتلو 320 + آکورد

2,468
 

دانلود آهنگ من خوابم نمیبره از امیر تتلو 320 + آکورد

متن کامل آهنگ من خوابم نمیبره از امیر تتلو 👇

متن آهنگ امیر تتلو خوابم نمیبره

تو خوبی همه بچه بازیا از من بود و.
حق داری نباید که ناراحت شم زود.
ولی خب هنوز که هنوزه.
فکر کردن به تو کار هر روزه.
تو راست میگفتی بعضی اخلاقام بد بود و
یه کمی گنگ بودم و رفتارام مرموز
حالا نیستی حس میشه کمبودت
میدونم که تقصیر من بوده (تقصیر من بوده)
من خوابم نمیبره
خاموشی ولی میخوام بازم بگیرمت
دلم میخواد بگم دوسم داری.
بازم بگی بله.
بازم ببینمتو.پ
خوابم نمیبره.
خاموشی ولی میخوام بازم بگیرمت
دلم میخواد بگم دوسم داری
بازم بگی بله
بازم ببینمتو
منو تو خیابون میبینی پاتو میذاری رو گاز و میری میگی ندیدم
تا ازت ناراحتم داد میزنی جلو جمع میتوپی میگی مریضم
من اصلا نمیدونم نه نمیفهمم
حتما یه سری دلیل هست
که بهم بگی غریبم
خنده هات مثل عطر تنت از رو تختت
از رو زندگیم پریدن
(از رو زندگیم پریدن)
صدای پاهات تو خونه کمه
من یه گوشه تنها چت رو کاناپه
تو معلوم نیست که کجایی با کی
من تنها کارم فکر رو کاراته
دلو شیکوندی فدای سرت
ولی خب فکرت مونده باهام
یه جوری زدی دل منو شکستی
نمیشه وایسم دیگه روی پاهام
خوابم نمیبره
خاموشی ولی میخوام بازم بگیرمت
دلم میخواد بگم دوسم داری
بازم بگی بله
بازم ببینمتو
خوابم نمیبره
خاموشی ولی میخوام بازم بگیرمت
دلم میخواد بگم دوسم داری
بازم بگی بله
بازم ببینمتو
من خوابم نمیبره
خاموشی ولی میخوام بازم بگیرمت
دلم میخواد بگم دوسم داری
بازم بگی بله
بازم ببینمتو
من خوابم نمیبره
خاموشی ولی میخوام بازم بگیرمت
دلم میخواد بگم دوسم داری
بازم بگی بله
بازم ببینمتو<<آکورد>>
Am…..G…..F…..E…..Am…..G…..F…..E
Amتو خوبی همه بچه بازیا از من بود و Gحق داری نباید که ناراحت شم زود
Fولی خب هنوز که هنوEزه …Fفکر کردن به تو کار هر روEزه
تو Amراست میگفتی بعضی اخلاقام بد بود Gو یکمی گنگ بودم و رفتارام مرموز
Fحالا نیستی حس میشه کمبوEدت Fمیدونم که تقصیر من بوAmده
من Amخوابم نمیبره خاموشی ولی میخوامG بازم بگیرمت
دلم میخواد بگم دوسم داری Fبازم بگی بله Dmبازم ببینمتEو
Amخوابم نمیبره خاموشی ولی میخوامG بازم بگیرمت
دلم میخواد بگم دوسم داری Fبازم بگی بله Dmبازم ببینمتEو

Am…..E…..Am…..E…..Am…..G…..F…..E
Amمن و تو خیابون میبینیF پات و میذاری رو گاز Eو میری میگی ندیدم
Amتا ازت ناراحتمF داد میزنی جلو جمع Eمیتوپی میگی مریضم
Amمن اصلاً نمیدونم Fنه نمیفهمم حتما Eیسری دریدند که بهم بگی غریبم
Amخنده هام مثل عطرF تنت از رو تختت از روE زندگیم پریدند
Amصدای پاهات تو خونه کمه Gمن یه گوشه تنها چت رو کاناپه
Fتو معلوم نیست که کجایی با کی Eمن تنها کارم فکر رو کاراته
Amدلو شکـوندی فدای سرتG ولی خب فکرت مونده باهام
Fیجوری زدی دل منو شکستی Eنمیشه وایسم دیگه روی پاهام
Amخوابم نمیبره خاموشی ولی میخوامG بازم بگیرمت
دلم میخواد بگم دوسم داری Fبازم بگی بله Dmبازم ببینمتEو
Amخوابم نمیبره خاموشی ولی میخوامG بازم بگیرمت
دلم میخواد بگم دوسم داری Fبازم بگی بله Dmبازم ببینمتEو
من Amخوابم نمیبره خاموشی ولی میخوامG بازم بگیرمت
دلم میخواد بگم دوسم داری Fبازم بگی بله Dmبازم ببینمتEو
من Amخوابم نمیبره خاموشی ولی میخوامG بازم بگیرمت
دلم میخواد بگم دوسم داری Fبازم بگی بله Dmبازم ببینمتEو
5 دی 1401
0

سایر آهنگ های امیر تتلو

نظرات کاربران