دانلود آهنگ مدرسه موش ها (با کلام + بیکلام) 320

2,445
دانلود آهنگ مدرسه موش ها (با کلام + بیکلام) 320

شماره 1: دانلود آهنگ تیتراژ ابتدایی

دانلود با لینک مستقیم

شماره 2: دانلود آهنگ تیتراژ پایانی مدرسه موش ها

دانلود با لینک مستقیم

شماره 3: دانلود آهنگ مدرسه موش ها بیکلام

دانلود با لینک مستقیم

آهنگ مدرسه موش ها تیتراژ ابتدایی

ک مثل کپل ، صحرا شده پر ز گل
گ مثل گردو ، بنگر به هر سو
ب مثل بهار ، فکر کن بسیار
پ مثل پسته ، نباش خسته
م مثل موش ، برخیز و بکوش
خ مثل خونه ، نگیر بهونه
آ مثل آغاز ، قصه شد آغاز

 

دانلود آهنگ مدرسه موش ها تیتراژ پایانی

یک دو سه ، بچه ها با هم
زنگ مدرسه ، بچه ها با هم
یک دو سه ، بچه ها با هم
زنگ مدرسه ، بچه ها با هم
میریم دبستان ، خوشحال و خندان
همراه دوستان بچه ها باهم
ما بچه موشا ، کیفا به دوشا
بهار و کوشا بچه ها با هم
یک دو سه ، بچه ها با هم
زنگ مدرسه ، بچه ها با هم
یک دو سه ، بچه ها با هم
زنگ مدرسه ، بچه ها با هم
ما بچه موشیم ، همه باهوشیم
باید بکوشیم ، بچه ها باهم
باشیم تو هر کار بهار و پر کار
هوشیار و بیدار بچه ها با هم
یک دو سه ، بچه ها با هم
زنگ مدرسه ، بچه ها با هم

 

دیدگاه ها