دانلود آهنگ عمریه که عاشق خدایی این دل ما امیر شاملو

2,222
دانلود آهنگ عمریه که عاشق خدایی این دل ما امیر شاملو
عمریه عمریه که عاشق خدایی این دله ما آخر خط وباز فداییه این دل ما

تو یکی بیا و از پشت دیگه خنجرش نزن ذالفقاره عشق تو تویکی بر سرش نزن

دل مارو تو دیگه دربه دره این درو اون درش نکن گله ما رو به خزونه تو با عشقت دیگه پرپرش نکن

بیچاره ساده و خوش باورو پاک دله ما واسه یک ذره وفا عمری هلاکه دله ما

بیا باما بیا با ما تو یکی از ته دل یار بشو راستی راستی بیا با ما عمری گرفتار بشو

بیا با ما بیا با ما تو یکی از ته دل یار بشو راسی راسی بیا با ما عمری گرفتار بشو

نکنه نکنه هوس گریبونه دلت رو بگیره نکنه نکنه تا جون گرفت دوباره این دل بمیره

نکنه نکنه اشک مارو تو هم بخوای در بیاری نکنه نکنه حوصلمونو تو بخوای سر بیاری

ما دیگه ما دیگه حوصله ی حرفای پوچ و نداریم ما دیگه خسته شدیم طاقت کوچو نداریم

سر به سرم بزار سر به سره دلم نزار یه باری از دوشم بگیر مشکل رو مشکلم نزار

سر به سرم بزار سربه سره دلمک نزار یه باری از دوشم بگیر مشکل رومشکلم نذار

نکنه نکنه هوس گریبونه دلت رو بگیره نکنه نکنه تا جون گرفت دوباره این دل بمیره

نکنه نکنه اشک مارو تو هم بخوای دربیاری نکنه نکنه حوصلمونو تو بخوای سر بیاری

ما دیگه ما دیگه حوصله ی حرفای پوچ و نداریم ما دیگه خسته شدیم طاقت کوچو نداریم

سر به سرم بزار سر به سره دلم نزار یه باری از دوسشم بگیر مشکل رو مشکلم نزار

بیا با ما تو یکی از ته دل یار بشو راستی راستی بیا با ما عمری گرفتار بشو

سایر آهنگهای امیر شاملو

دیدگاه ها