دانلود آهنگ عروسی شاهانه ایشالا مبارکش باد

2,373
 

دانلود آهنگ عروسی شاهانه ایشالا مبارکش باد

متن کامل آهنگ عروسی شاهانه ایشالا مبارکش باد از ناشناس 👇

با آرزوی سعادت و خوشبختی برای این دو کبوتر عشق

امشب چه شبیست شب مراد است امشب

امشب چه شبیست شب مراد است امشب

این خانه پر از شمع و چراغ است امشب
 

این خانه پر از شمع ♪و چراغ است امشب

بادا بادا مبارک بادا ایشالا ♪مبارک بادا

بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا

کوچه تنگه بله♪ عروس قشنگه بله

کوچه تنگه بله عروس قشنگه بله
 

دست به زلفاش نزنید مرواری بنده بله

بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا

بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا

این حیاط و اون حیاط میریزن نقل و نبات

این حیاط و اون حیاط میریزن نقل و نبات
 

به سرعروس ودوماد میریزن نقل ونبات

بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا

بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا

کوچه تنگه بله عروس قشنگه بله

کوچه تنگه بله عروس قشنگه بله

دست به زلفاش نزنید مرواری بنده بله
 

بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا

بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا

عروسی شاهانه ایشالا مبارکش باد

جشن بزرگانه ایشالا مبارکش باد

گل به گلستانه ایشالا مبارکش باد

نوبت مستانه ایشالا مبارکش باد
 

بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا

بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا

مبارک و مبارک ایشالا مبارکش باد

عروسی شاهانه ایشالا مبارکش باد

جشن بزرگانه ایشالا مبارکش باد
 
گل به گلستانه ایشالا مبارکش باد

بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا

بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا

بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا

سایر آهنگ های ناشناس

نظرات کاربران