دانلود آهنگ شهرام ناظری برای ورزشکاران

3,103
 

دانلود آهنگ شهرام ناظری برای ورزشکاران

متن کامل آهنگ گل افشان از شهرام ناظری 👇

به پیش جوانان ایران زمین
به میدان بر آیید و گامی زنید
به ذهن زمان نقش نامی‌ زنید
الا ای سواران صبح امید
به فردای میهن نوید آورید
جهان عرصه عبرت آموزی است
شکست اولین گام پیروزی است
به میدان چو یادی ز ایران کنید
زمین و زمان را گًل افشان کنید
بناهای آباد گردد خراب
ز باران و از گردش آفتاب
پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند
مهربانی پاک جانی قهرمان
وارث نام آورانی قهرمان
عشق و ایمان از نگاهت می‌دمد
شعله‌ای آتش فشانی قهرمان
تو شور و شوق دل هایی
طلوع صبح فردایی
برای مادر میهن
گًل باغ اهورایی
جوانا فکر میهن باش
رها از هر تو و من باش
در این فصل گًل و شادی
بهاری گًل به دامن باش

سایر آهنگ های شهرام ناظری

نظرات کاربران