دانلود آهنگ سیمین بری گل پیکری آری از ویگن

2,525
 

دانلود آهنگ سیمین بری گل پیکری آری از ویگن

متن کامل آهنگ سیمین بری گل پیکری آری از ویگن 👇

سیمین بری گل پیکری آری از ماه و گل زیباتری آری♪♩
همچون پری افسون گری آری ♪♩♪♩
دیوانه ی رویت منم چه خواهی دگر از من♪♩
سرگشته ی کویت منم نداری خبر از من♪♩
 
هر شب که مه در آسمان♪♩
گردد عیان دامن کشان♪♩
گویم به او راز نهان♪♩
که با من چه ها کردی♪♩
به جانم جفا کردی♪♩
 
هم جان و هم جانانه ای امّا♪♩
در دلبری افسانه ای امّا♪♩
امّا ز من بیگانه ای امّا♪♩
آزرده ام خواهی چرا تو ای نوگل زیبا♪♩
افسرده ام خواهی چرا تو ای آفت دل ها♪♩
 
عاشق کشی شوخی فسون کاری♪♩
شیرین لبی امّا دل آزاری♪♩
با ما سر جور و جفا داری♪♩
می سوزم از هجران تو نترسی ز آه من♪♩
دست من و دامان تو چه باشد گناه من♪♩
 
دارم ز تو نامهربان♪♩
شوقی به دل شوری به جان♪♩
می سوزم از سوز نهان♪♩
ز جانم چه می خواهی♪♩
نگاهی به من گاهی♪♩
 
یارب برس امشب به فریادم♪♩
بستان از آن نامهربان دادم♪♩
بیداد او برکنده بنیادم♪♩
گو ماه من از آسمان♪♩
دمی چهره بنماید♪♩
تا شاهد امید من♪♩
ز رخ پرده بگشاید

سایر آهنگ های ویگن

نظرات کاربران